Kết quả điểm các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2018

Thông báo

Kết quả điểm các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2018

Xem nội dung trong tệp đính kèm


426


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.