Sự kiện

HN xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2017

Ngày bắt đầu: 04/04/2017 - Ngày kết thúc: Không có

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2017

(binhthuan.gov.vn) Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2017 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Thuận để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, trong đó chú ý tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các tổ hợp du lịch - dịch vụ cao cấp, các dự án vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và năng lượng sạch. Hội nghị nhằm đạt được các mục đích sau:

- Mời gọi trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư có năng lực mạnh trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh;

- Là diễn đàn gặp mặt các các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước để gặp gỡ, đối thoại, hợp tác đầu tư và kinh doanh trên các lĩnh vực; là cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại, tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Thuận;

- Đảm bảo tính trang trọng, chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực, không phô trương hình thức, tạo ấn tượng tốt cho các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Nội dung Hội nghị

1. Tên Hội nghị: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận năm 2017.

2. Địa điểm, thời gian:

- Địa điểm: Hội trường Sealinks City;

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 – 11 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2017.

3. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

4. Đơn vị thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Quản lý.

5. Đơn vị phối hợp:

- Cục Đầu tư nước ngoài;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các Sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan khác.

6. Đơn vị tài trợ: Các ngân hàng, các doanh nghiệp.

7. Thành phần tham dự:

- Khách Trung ương, các tỉnh, tổ chức quốc tế;

- Lãnh đạo tỉnh, các ngành và địa phương;

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Báo chí.

8. Chương trình Hội nghị (từ 08 giờ 00 - 11 giờ 30):

 

* Phiên 1: Tầm nhìn phát triển bền vững khai phá tiềm năng của Bình Thuận

 - 8:00 – 8:05: Giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu;

- 8:05 – 8:15: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận;

- 8:15 – 8:20: Phim tư liệu “Bình Thuận trong tầm nhìn phát triển kinh tế quốc gia”;

- 8:20 – 8:35: Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- 8:35 – 8:45: Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 * Phiên 2: Ba trụ cột phát triển bền vững của tỉnh Bình Thuận: “Du lịch - Năng lượng sạch - Nông nghiệp công nghệ cao”

 - 8:45 – 9:00: Bình Thuận – Phát triển du lịch xanh bền vững.

 + Chiếu phim giới thiệu về Phát triển du lịch xanh bền vững.

 + Trình bày: Nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước trong lĩnh vực du lịch.

- 9:00 – 9:15: Bình Thuận – Trung tâm năng lượng sạch.

 + Chiếu phim giới thiệu về Bình Thuận – Trung tâm năng lượng sạch.

 + Trình bày: Nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước về năng lượng sạch.

- 9:15 – 9:35: Tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Thuận.

 + Chiếu phim giới thiệu về tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Thuận.

 + Trình bày: Nhà đầu tư trong hoặc ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ cao.

- 9:35 – 9:45: Giải pháp tài chính cho phát triển bền vững.

 + Trình bày: Tổ chức tín dụng quốc tế hoặc trong nước.

- 9:45 – 10:30: Thảo luận, trao đổi giữa nhà đầu tư (bao gồm cả nhà đầu tư đang đầu tư thành công tại Bình Thuận) với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ, ngành.

- 10:30 – 10:45: Giải lao.

 * Phiên 3: Ký kết và trao giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước

 - 10:45 – 11:00: Ký kết các hợp tác.

- 11:00 – 11:10: Trao Quyết định chủ trương đầu tư.

- 11:10 – 11:20:

 + Các nhà tài trợ trao kinh phí tài trợ an sinh - xã hội cho tỉnh.

 + Tặng hoa và trao quà lưu niệm.

 * Phiên 4: Bế mạc Hội nghị

 - 11:20 – 11:30: Phát biểu tổng kết Hội nghị của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

 

Nguyễn Tùng

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.