Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1471 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
2 02/2019/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập, các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 52/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4 53/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5 51/2018/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
6 47/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Giám đốc và Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7 48/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định ban hành Quy định điêu kiên, tiêu chuẩn chức danh Trương, Pho các phòng, đơn vị thuộc Sơ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn; Trương phòng, Pho Trương phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyên được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước vê nông nghiêp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8 49/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc
9 50/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao phụ trách, tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội
10 46/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
hiển thị từ 1 - 10 trong 1471 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Văn bản pháp quy - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.